Notice: Trying to get property of non-object in /home/users/borysek/www/obiekty-przemyslowe/plugins/system/jvotesystemdatabase/jvotesystemdatabase.php on line 123 Jakie najczęstsze przeszkody formalne należy pokonać w polskich realiach, chcąc postawić nową halę magazynową na gruncie, który należy (prawo pełnej własności) do firmy-inwestora?
Budowa, rozbudowa i wynajem powierzchni przemysłowych i magazynowych - dobre praktyki, wskazówki i rekomendacje wspierające inwestycje na lata 2015-2017

Jakie najczęstsze przeszkody formalne należy pokonać w polskich realiach, chcąc postawić nową halę magazynową na gruncie, który należy (prawo pełnej własności) do firmy-inwestora?

Planując budowę hali magazynowej na nieruchomości gruntowej należy przeanalizować jej uwarunkowania prawne. W pierwszym kroku należy sprawdzić w Planie Miejscowym lub Warunkach Zabudowy czy przeznaczenie działki zgadza się z profilem działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli dla działki nie ma planu ani decyzji o warunkach zabudowy, należy sprawdzić czy w Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju dla gminy nie ma zapisów, które uniemożliwiłyby gminie wydanie warunków zgodnych z intencjami (np.  na budowę hali magazynowej lub produkcyjnej). Często jeżeli nieruchomość gruntowa znajduje się na terenie nieobjętym Planem Miejscowym, a jej dotychczasowy właściciel nie był zainteresowany budowaniem, dla działki nie ma wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Pamiętać należy, że o wydanie warunków dla danej nieruchomości może wystąpić każdy, nawet nie posiadając praw do dysponowania gruntem. Ważne jest, żeby w późniejszym etapie, przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy należała do osoby składającej wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję taką można przepisywać na inną osobę. Decyzja o ustalenie warunków zabudowy powinna zostać wydana w terminie około miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Z racji tego, iż od każdej decyzji administracyjnej można się odwołać, w  przypadku decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu prawo do odwołania mają tzw. strony postępowania, którymi są - wnioskodawca i właściciele sąsiednich nieruchomości. W sytuacji, gdy jedna ze stron postępowania złoży odwołanie, proces związany z uzyskaniem warunków zabudowy możne znacznie odbiec w terminie z uwagi na długie postępowanie sądowe. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem mającym wpływ na rozpoczęcie inwestycji, jest ustalenie  dostępu do podstawowych mediów: wody, energii elektrycznej, gazu oraz jak planuje się odbiór ścieków bytowych, przemysłowych, a także wód opadowych. Podłączenie nieruchomości do sieci elektrycznej, wodnej lub gazowej wymaga uzyskania warunków przyłączenia. Przed uzyskaniem warunków można otrzymać zapewnienie od gestorów sieci na dostawę prądu, wody lub gazu.  Dostawcy mediów biorąc pod uwagę warunki techniczne i ekonomiczne związane z danym terenem zadecydują o możliwości przyłączenia. Nie zawsze jednak decyzja ta jest pozytywna, gdyż czasem budowa przyłącza dla jednego inwestora może okazać się zupełnie nieopłacalna dla dostawcy. Na tym etapie Inwestor może podjąć negocjacje z gestorami mediów, jednakże może to znacznie opóźnić proces inwestycyjny.
W sytuacji takiej należałoby rozważyć finansowanie przyłączy lub alternatywnych rozwiązań przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. W niektórych przypadkach pożądane jest pozyskiwanie energii elektrycznej z linii średniego napięcia (np. duże hale produkcyjne.) w innych z linii niskiego napięcia (hale magazynowe, biurowce). Brak dostępu do sieci gazowej może zmuszać inwestora do korzystania z innych, droższych źródeł energii cieplnej (np. olej opałowy, gaz płynny). Przy sieci gazowej średniego ciśnienia konieczna będzie budowa stacji redukcyjnej. Z kolei brak kanalizacji sanitarnej oznaczać będzie przymus budowy zbiornika na nieczystości ciekłe. Te i podobne dylematy należy rozpatrywać
w oparciu o ekonomiczny interes inwestora oraz jego wygodę.

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

KONTAKT

4Content Sp. z o.o.
ul. Zeylanda 3/3
60-808 Poznań

tel. 61 646 91 30
fax 61 646 91 38
biuro[at]4content.pl